تبلیغات
شاهزاده خون اشام - بیوگرافی شوسوكه

بیوگرافی شوسوكه

داداش شوسوكه عزیییییزم
سلام من دوباره اومدم ایندفعه با بیوگرافی

داداش شوسوكه عزیزم اومدم برای دیدن

بیوگرافی شوسوكه جاااانم برید ادامه
نام :سیوسکه فوجی
(Syusuke Fuji)
حالت نوشتاربه ژاپنی:
不二 周助
(طرزخواندن ازسمت چپ به صورتFuji Syūsuke)

القاب :
تنسای(یعنی عجوبه)
زوج رویایی (باکیکومارو)
فوجیکو چان (کاوامورا وکیکومارو اینطورصداش میکنن)

جنسیت:مرد
سن:14 سال
قد:167 cm
وزن:53 kg

تولد:29 فوریه (روزکبیسه)
طالع بینی:
برج حوت (ماهی)
بینایی:
چپ:1.2
راست:1.0
گروه خونی:B

اعضای خانواده:
پدر
یوشیکو(مادر)
یوتا فوجی(برادر کوچکتر)
یومیکو فوجی(خواهربزرگتر)

مدرسه راهنمایی:سیگاکو
کلاس:سوم 6
صندلی:14
نوع عضویت درباشگاه:بازیکن حرفه ای
بازوی غالب:راست دست
شیوه ی بازی:حمله نابودکننده
یاردابل:
تاکشی کاوامورا
کیکومارو ایجی
حرکات ویژه:سوبامه گائشی(برگشت پرستو)،هیگوما اوتوشی(سقوط خرس)،هاکوگی(نهنگ سفید)،کاگرو زوتسومی(حیله اژدها)،هوگائشی(برگشت سمندر)،کیرین اوتوشی(سقوط نورانی)،هاکوریو(اژدهای سفید)،هیکاتونچیرز نو موبان،هوشی هانابی(آتش بازی ستاره)،سرو ناپدیدشونده

اولین حضور:قسمت 3
صداپیشه:یوکی کایدا

داده ها(نکته:چنین شیوه اندازه گیری قدرتی درتنیس وجودداره ودریک پنج ضلعی از0تا5به هرکدام ازمواردنمره میدن)
سرعت:3
تکنیک:5
هوش:4
استقامت :3
قدرت:3

اندازه پا:25 cm
سرگرمی:جمع آوری ونگهداری ازکاکتوس،عکاسی،بیلیارد
پولش راخرج:خریدن کاکتوس میکند
شعارموردعلاقه:"ناپدید شدن بسیار باارزش است"
بهترین درس:موسیقی
بدترین درس:علوم
اغلب درمدرسه بازدیدمیکنداز:اتاق عکاسی
رنگ موردعلاقه:بژ
غذای موردعلاقه:سیب،رشته فرنگی،سوشی تند
فیلم های موردعلاقه:موزیکال
کتاب موردعلاقه:مجلات طراحی داخلی
موسیقی موردعلاقه:موسیقی سلتی
مکان موردعلاقه:افلاک نما
بیشترین چیزی که دراین لحظه میخواد:مبلمان داخلی ویاکاردوچنگال عتیقه
فعالیت روزانه:رسیدگی به کاکتوس هابعدازخوردن صبحانه
دوست ندارد:چیزهای ترش وکلاچیزهایی که مزه سرکه بدهند
مهارت جداازتنیس:اسکیت روی یخ وسایرورزش های زمستانی

سیوسکه فوجی یکی ازبازیکنان حرفه ای سیگاکو است
درورژن ژاپنی انیمه نام او سیوسکه بودولی درورزن انگلیسی نام او به شوسوکه تغییر پیداکرد
او سال سوم است وبه دلیل مهارت های تاکتیکی ای که ازخودنشان داده به اولقب "تنسای" به معنی عجوبه روداده اند
اوبازیکن شماره 2 سیگاکو است

ایجی کیکومارو بااودریک کلاس درس میخواند وازدوسنان نزدیک اوست
فوجی دربیست و نهم فوریه به دنیا آمده که درواقع همان روز کبیسه است
دررنتیجه اوهر 4 سال یک بارمیتوانه به درستی تولد خودشو جشن بگیره!
همچنین جوانترین بازیکن  سال سومی درسیگاکواست

فوجی شادوبی قید وبند است
هرچند،گاهی اوقات ازدیدن زجرکشیدن کسانی که اورادست انداخته اند لذت میبرد
اوهمیشه برای دیگران بهترین هارا آرزومیکندوبرای دوستانش اهمیت قائل است

سیوسکه فرزند وسط خانواده فوجی است
پدرش درخارج ازکشور کارمند است وهیچگاه درسری دیده نمیشود
مادرش یوشیکو 49 سال دارد وخانه دار است
برادر کوچکترش یوتا یک بازیکن تنیس درمدرسه اس.تی.ورودولف است
یومیکو خاهربزرگترفوجی 24 سال دارد،بسیارجذاب است ودرمیان دوستان سیوسکه ویوتا محبوب است
درضمن اوبرای دوستان برادرانش احترام قائل است

فوجی معمولا درانفرادی 2 بازی میکند
اماگاهی اوقات باکاوامورا وکیکومارو دبل هم بازی میکند

فوجی همچنین یکی ازمعدودافراد سیگاکوست که واقعا به تزوکا نزدیک است

اورابطه ی بسیارصمیمی ای باتزوکا دارد
وآن دو
اغلب باهم دیده میشوند
فوجی برای دوستی اش باتزوکاارزش زیادی قائل است

فوجی اغلب آرام است وشادی درچهره اش دیده میشود
به نظرمیرسه که چشماش به خاطر یک لبخندکه همیشه به لب دارد بسته است
بااین حال زمانی که تعجب میکندیا هیجان زده میشود ویازمانی که هنگام بازی،جدی میشود
چشمان آبی خودراباز میکند
موهای اوقهوه ای روشن است وتقریبا پیشانیش رامیپوشاند
اوقدبلند ولاغراست
بسیارتودار وباگذشت است به هیچ عنوان خودخواه نیست
اوآرام است وبه سختی میشود او رابه هیجان اورد

هیچکس حد وحدودواقعی فوجی را به درستی نمیداند،حتی خودش!
خیلی هامعتقدنداوباتوانایی های بی حدواندازه ی خودمیتواند ازدیگران پیشی بگیرد
تعدادمعدودی وجوددارند که میتوانند شمان فوجی راباز واورا وادار به بازی جدی بکنند
که این افرادبسیار بااستعداد ودرسطح ملی هستند

فوجی ازبرادرکوچکش یوتابسیارمحافظت میکند
آنهابه خاطراختلافات قدیمی ازهم جدازندگی میکنند
فوجی دائماتلاش میکند تاکسانی راکه به برادرش آسیب رسانده اند نابودکند

درکل تیم سیگاکو فوجی مقاوم ترین فرد نسبت به معجون اینویی است
که البته اوهم درمقابل معجون های اینویی گاهی کم میآورد

فوجی علاوه برمهارتی که درتنیس دارد دارای حس چشایی فوق العاده ایی نیزهست

فوجی همچنین یک عادت بد هم دارد وآن این است که دوست دارددیگران را اذیت کندبه خصوص برادرش را
اوهمچنین رابطه ی خوبی باسال اولی های تیم دارد
واغلب ازاغضای جوانترتیم مراقبت میکند

فوجی به خاطرمفاله اش درموردکاکتوس هابرنده ی جایزه شده است
همچنین درپیانوزدن،موج سواری وسوارکاری هم مهارت دارد

برنامه ی یک روز سیوسکه:
06:00_ازخواب بیدارمیشه .صبحانه میخوره (وافل وقهوه)
06:30_بعداز مراقبت ازکاکتوس هاش به یوتا زنگ میزنه تابهش صبح بخیربگه
06:50_میره مدرسه. تمرین صبحگاهی
08:40_زنگ اول:ژاپنی (یک سری نامه ی سری از کیکومارو بهش میرسه)
09:40_زنگ دوم:موسیقی
10:30_درطول وقت استراحت توی حیاط مدرسه قدم میزنه،ازتزوکا وقتی که عینکشو درآورده عکس میگیره
11:00_زنگ سوم:انگلیسی ،یه امتحان کوچیک میده
12:00_زنگ چهارم:جامعه شناسی/تاریخ ژاپن
12:50_وقت استراحت/ناهار (بعدازخوردن ناهار عکسی روکه ازتزوکا گرفته توی اتاق عکاسی ظاهرمیکنه)
13:20_زنگ پنجم:تربیت بدنی ،تمرین دوی ماراتن
14:20_زنگ ششم:کلاس طولانی (آموزش درخارج ازمدرسه)
15:30_بازدید ازکتابخانه،ازریوماکه مسئول کتابخانه است یک کتاب درمورد اسطوره ها قرض میگیره
16:00_فعالیت باشگاه:برگردوندن توپ باچشمان بسته روتمرین میکنه
18:00_میره خونه ی کاوامورا،کاوامورا بهش یک بازی قرض میده
19:00_برمیگرده خونه،شام میخوره
19:30_برای زمان خوردن چای بامادروخواهرش پای سیب خانگی میخوره
20:30_حمام میگیره (جکوزی!)
22:00_توی سرعت کتاب خوندنش رکورد میزنه
23:30_بعدازخیال پردازی به تخت خواب میره ومیخوابه

چیزایی که توی کیف تنیس فوجی پیدامیشه:
تلفن:برای خونواده ی فوجی که اغلب همه ی اعضاش بیرون هستن تلفن یه چیزضروریه
کیف رمزدار:ازشروع مدرسه ها وسایل ضروری ماننندکارت های بانکی وپول هاش رواینجانگه میداره
کتاب شازده کوچولو (نسخه انگلیسی):شازده کوچولو کتاب مورد علاقه ی فوجیه اون نسخه ی ژاپنیش روخونده ودرحال حاظر وسط نسخه ی انگلیسیشه
کارت واژگان:اگه توی کتاب شازده کوچولو معنی کلمه ای روندونه اون کلمه رویادداشت میکنه و وقتی میره خونه ازتوی فرهنگ لغت درش میاره
ابزارنوشتن:وقتی که توی دوربینش متوجه عکس ویافایل تکراری ای میشه مشخصاتش روتوی این دفترچه ازقبیل اسم وتاریخ وازین جورچیزا یادداشت میکنه (عین من!)
دوربین کوچک:زمان مهم نیست هرجایی که میخوادباشه اگه یه موضوع خوب برای عکاسی گیربیاره بااین دوربین دوربین کوچیک ثبتشون میکنه
آینه کوچک:هم ظاهرخودش رو مرتب میکنه هم موقع عکاسی رفلکس ومیزان نورروتنظیم میکنه
______________________________________________________________________________________
منبع = دنبالك ها ( لطفا نگاه كنید )

موضوع: بیوگرافی،
دنبالک ها: prince of tennis،
[ شنبه 4 مهر 1394 ] [ 07:58 ب.ظ ] [ Linda ] [ حرفای خوشگله شما() ]